Görme Engelliler
T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY - Raif Dinçkök Ortaokulu

Hizmet Standartları

 

                             RAİF DİNÇKÖK ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 
                  HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 
(EN GEÇ SÜRE)


RAİF DİNÇKÖK ORTAOKULU ÖĞRENCİ-VELİ HİZMET STANDARDI


1

ÖĞRENCİ KAYITLARI

1- T.C. Kimlik numarası
2- Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için durumlarını gösteren belge ( İ.K.Y Madde: 18/h)
3- Veli Sözleşmesi ( Okul tarafından verilecektir.)
4- Öğrencinin Okul Kayıt Alanında İkamet Ediyor Olması.( İ.K.Y. Madde:17)
5- Kontenjanın Dolmaması Üzerine
a) 1. Öncelik Ana sınıfını okulumuz ana sınıfında tamamlaması.
b) 2. Öncelik Okulumuzda kardeşinin öğrenci olarak bulunması.
* Kontenjan yine dolmadığı takdirde alan dışından gelen öğrenciler arasından kura çekilmesi.

10 Dakika

2

ANASINIFI KAYITLARI

1- T.C. Kimlik numarası
2- Aşı Kartı
3- 4 Adet Fotoğraf
4- Öğrenci Kayıt Başvuru ve Öğrenci Bilgi Formları (Veli Tarafından Doldurulacak)
*(Aday Kayıt Formu – Başvuru Formu – Acil Durumlar Bilgi Formu)*

10 Dakika

 

3

ÖĞRENCİ NAKİL VE GEÇİŞLER

1- Veli Dilekçesi >>>>>
2- Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için durumlarını gösteren belge( İ.K.Y Madde: 18/h)
3- Öğrencinin Okul Kayıt Alanında İkamet Ediyor Olması..( İ.K.Y. Madde:17)

10 Dakika

4

YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ NAKLİ

1- Öğrenim Belgesi ( İ.K.Y. Madde:20) ( İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından İncelenecek ve sınıfı belirlenecek.)

10 Dakika

5

YURT DIŞINA TAŞINAN ÖĞRENCİLER

1- Veli Dilekçesi >>>>>>

10 Dakika

6

DENKLİK VE KAYIT ( DENKLİĞİ KABUL OLMUŞ ÖZEL TÜRK OKULLARI, AZINLIK VE YABANCI OKULLAR)

1- Öğrenim Belgesi ( İ.K.Y. Madde:20)

 

6

ÖĞRENİM BELGESİ, NAKİL BELGESİ VE DİPLOMASINI KAYBEDENLER

1- Dilekçe >>>>>
2- Savaş, sel, deprem, yangın gibi nedenlerle okul kayıtları yok olmuş ise, öğrenim durumlarını kanıtlayan belge.
3- Kimlik Fotokopisi

5 Dakika

7

SINAVLARA HAZIRLIK VE YETİŞTİRME KURSLARINA KATILIM

1- Veli İzin Dilekçesi >>>>>>

Aynı Anda

8

ÖĞRENCİ İZİN İSTEMİ(VELİ)

1-Veli İzin Dilekçesi >>>>>>> (İ.K.Y. Madde 29)
2-Veli İzin Dilekçesi + Hastalık İzinleri İçin Sağlık Raporu

1 Dakika


RAİF DİNÇKÖK ORTAOKULU PERSONEL HİZMET STANDARDI


 

1

KADROLU PERSONEL İÇİN HASTA SEVK KÂĞIDI

1- T.C. Kimlik numarası

1 Dakika

2

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN VİZİTE KÂĞIDI

1-  T.C. Kimlik numarası veya SSK Sicil Numarası (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Maaş Bürosundan Alınacak)

5 Dakika

3

ÇOCUK YARDIMINDAN YARARLANMA

1- Onaylı Nüfus Örneği
2- Bakmakla Yükümlü Olduğuna Dair Beyanname
3- Form3 (İlgili Diğer Yerler Okul Tarafından Doldurulacaktır.)

5 Dakika

4

SAĞLIK KARNE İSTEMİ

1- 1 Adet Fotoğraf
2- Form3 (İlgili Diğer Yerler Okul Tarafından Doldurulacaktır.)

5 Dakika

 

5

DOĞUM YARDIMI İSTEMİ

1- Dilekçe >>>>>
2- Çocuğun Doğum Raporu

5 Dakika

 

    6

GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU İSTEMİ

1- Raiç
2- Görev Onayı

15 Dakika

7

SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU

1- Atama Kararnamesi
2- Raiç
3- Görevden Ayrılma ve Başlama Yazıları

 

7

TEDAVİ YOLLUĞU İSTEMİ

1- Sevk Belgesi( Tedavi tebliğ zincirine uygun olma şartı)
2- İl Dışı ise raiç

1 Dakika

8

ARAÇ-GEREÇ-MATERYAL İSTEMİ

1- Taşınır İstek Belgesi ( Taşınır Mal Yönetmeliği)

1 Dakika

9

HASTALIK RAPORLARININ İZNE ÇEVRİLMESİ

1- Dilekçe 
2- Raporu gösterir sevk belgesi

1 Dakika

10

MAZERET İZNİ İSTEMİ

1- Mazeretini gösterir dilekçe (Personel İzin Yönetmeliğine uygun mazeretler)

1 Dakika

11

ÇALIŞMAYAN EŞ YARDIMINDAN YARARLANMA İSTEMİ

1- Dilekçe >>>>>
2- Bakmakla yükümlü olduğuna dair beyanname

1 Dakika


Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.


İlk Müracaat Yeri :Raif Dinçkök Ortaokulu
İsim                 :   M.Nesim BOZKURT                                            
Unvan           : Okul Müdürü                                        
Adres            : Raif Dinçkök Ortaokulu
Tel                : 0 (282) 726 60 33 Faks: 0 (282) 726 33 92             
e-Posta         : 975414@meb.k12.tr            

İkinci Müracaat Yeri :İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İsim                 :  Hüseyin ERDOĞAN                                   
Unvan           : İlçe Milli Eğitim Müdürü                                       
Adres            : Çerkezköy Hükümet Konağı Kat:2
Tel                : 0 (282) 726 50 16 Faks: 0 (282) 726 92 32             
e-Posta         : cerkezkoy@meb.gov.tr

Yayın: 2012-12-20 - Güncelleme: 2015-04-28 01:02:09 - Görüntülenme: 844